bilgi

.
Hz. Abdullah İbn-i Ümmü Mektum (R.A.)
……….
 
GÖZÜ GÖRMEYENLERİN SERDARI…

ENGELLİLERİN REHBERİ… SEYYİDİ…

İSLAMIN ENGELLİLERE VERDİĞİ DEĞERİN İZHARI…

MEDİNE İSLAM DEVLET BAŞKAN VEKİLİ...

Öğretmen ve Öğrencilikte Azmin ve Sabrın Timsali Değerli İnsan...

ABDULLAH BİN ÜMMÜ MEKTUM (R.A.)

Çok kaynakta ayrıntıları bulunabilecek bu yüce şahsiyetin kısaca hayatını arz edersek...

Kendisi, anadan doğma görme engelli olduğu veya bazı bilgilere göre de küçük yaşta gözlerini kaybettiği ve annesinin ilk dünyaya getirdiği yavrusu olması sebebiyle… o günkü örf üzere annesine Ümmü Mektum denilmiştir…

Aslında adı Abdullah olup… Tam künyesi "ÜMMÜ MEKTUMUN OĞLU ABDULLAH" olduğu halde...

İnsanların dilinde...
Annesinin Künyesi ile... kısaca "ÜMMÜ MEKTUM" olarak bilinmiş ve tarihe şöhreti böyle geçmiştir.

Âmir b. Lüey oğulları kolundan olan bu zat, aynı zamanda Hazreti Hatice’nin kuzeni, öz dayısının oğludur.
Mekke’de İslâmiyet’i ilk kabul edenlerden biri olan İbn Ümmü Mektûm, Mekke’de, Müslümanların özel toplantı adresi olan "Darul Erkam" da kılınan namazlarda Resûlullah’a müezzinlik yapmıştır.

Medine’ye yakın arkadaşı Mus‘ab bin Umeyr ile birlikte hicret ettiği bilinmektedir.

Aynı zamanda, Medine’de Kuran öğretmenliği de yapmış ve Suffe ortamı oluştuğunda da, Peygamberin talebesi olarak öğrencilik hayatı olmuştur.

Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle Medine dışına çıktığı zaman İbn Ümmü Mektûm ona vekâlet etmiş ve geride kalanlara namaz kıldırmıştır.

Bu görevin kendisine pek çok defa verildiği kaydedilmektedir.
Hatta kendisi, Allah yolunda bizatihi savaşmak arzusunu bastıramamış ve Tebük savaşı sonrası tüm savaşlara katılmış...

Kimi savaşlarda sancaktar olmuş...

En son, Hz. Ömer zamanında katıldığı “Kadisiye Savaşında” aldığı yara sonucu... Medine’de vefat etmiştir.

Kendisi, İslamın engelli insanlara verdiği değeri bizzat üstünde tecelli ettirmekle... Hazreti Peygamber nezdinde özel bir yere sahiptir...

O...

Gerektiğinde öğrenci... Gerektiğinde öğretmen... Gerektiğinde idareci... Gerektiğinde asker olunabileceğini hayatında göstermiş...

İnsanda azim ve irade olduğunda, hiç bir şeyin başarıya ve hedefe engel olamayacağını tüm insanlığa öğretmiştir...

O...

En zor şartlarda bile...
Görme engelli olduğu halde... Amaçları doğrultusunda gayret ederek, gören insanlardan çok daha başarılı noktaya gelmekle, tüm engellilere kıyamete kadar "moral ve irade sahibi olmayı" miras bırakmıştır...

İşte bu sebeple...
Bu yüce tarihi şahsiyetin adıyla burs vermeyi kendimize vazife addettik...

İstedik ki;
Tüm görme engelliler aynı Abdullah bin Ümmü Mektum gibi kendilerini yetiştirsin...

Ve...
Yaşadıkları toplumda her manada en üst noktaya gelsinler...

Tüm bu duygularla;

Başta...  Abdullah ibni Ümmü Mektum'u…

Daha da evvelinde...

Onun şahsında...

Engellilere değer vermeyi bize öğreten... Her değerin ve her güzel ahlakın membaı...
 

Ve...
Bu güzel hedefimizi... Bize verdiği çağlar üstü tavsiyelerine borçlu olduğumuz...

İnsanlığın şerefi...

Allah’ın son Peygamberi ve Âlemlerin efendisi...  Hz. Muhammed’i saygıyla ve tazimle anarız...

                                                                                                                                       Av. Yusuf ERİKEL